Phim BL

CRfF25UVAAA6YTd

Bỗng nhiên lầm đường lạc lối biết được cái cp này làm mình bấn loạn muốn chết thế nên quyết định lưu trữ nó ở đây ^^

Nghịch Tập (Thuyết Minh)

Phiên Ngoại (manh >o<)

Bonus:

Những câu nói “huyền thoại” của pa Thanh (bấn-ing)

Còn không biết người nào dụ em nó đi đóng phim (BL), còn cái kiểu không phải là em, anh không đóng nữa ❤

Phùng Kiến Vũ là của Vương Thanh

Hai người nói ngoài đời chỉ là “bạn thân” thôi dân chúng cũng ếu tin :))))

artworks-000142174159-8ps4gz-t500x500